A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community

Bergseng skole

PERMISJON FOR ELEVENE – PRAKSIS I HARSTAD KOMMUNE

Permisjonsreglementet for elever i Harstad kommune er endret. Endringene gjelder for samtlige skoler, og vil gjelde fra 01.01.14. Endringene er en presisering av viktigheten av tilstedeværelse for elevene i skoleåret.

18.11.2013

Nyttige nettressurser for foresatte

Ressursside publisert i forbindelse med prosjektet Trygg ferdsel på den digitale arena.
15.02.2013

Tryggere skolevei ved Bergseng Skole

Elevrådet, Trafikkomiteen i FAU , Statens Vegvesen, Trygg Trafikk og Harstad Kommune har i høst gjennom samarbeid fått gjennomført to tiltak for å gjøre skoleveien tryggere for våre barn.
29.11.2011
Powered by CustomPublish AS