A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community

Bergseng skole

Bruk hue logo

BRUK HUE - SKOLEKAMPANJE OM SKJULT MOBBING & SIKKERHET

Tilgang til nett og mobil har skapt en ny arena for digital mobbing, og dessverre blir slik mobbing stadig blir mer utbredt. Barn og unge kan misbruke stadig nyere teknologi for å mobbe andre, både bevisst og ubevisst. Denne nye arenaen for mobbing kommer i tillegg til mobbing i for eksempel skolegården, på skoleveien og på fritidsklubben.

07.04.2016

3. mars var stjerneelevene på tur i Sollia.

Stjerneelever på tur

Det ble en fin og aktiv dag for alle. Stor fart på akematter, ski og slalomski.

12.03.2016

PRAKSIS I HARSTAD KOMMUNE

PERMISJON FOR ELEVENE

Permisjonsreglementet for elever ved samtlige skoler i Harstad kommune ble endret fra 01.01.14. I endringene presiseres viktigheten av at elevene er tilstede på skolen.

18.11.2013

Nyttige nettressurser for foresatte

Ressursside publisert i forbindelse med prosjektet Trygg ferdsel på den digitale arena.

15.02.2013

Tryggere skolevei ved Bergseng Skole

Elevrådet, Trafikkomiteen i FAU , Statens Vegvesen, Trygg Trafikk og Harstad Kommune har i høst gjennom samarbeid fått gjennomført to tiltak for å gjøre skoleveien tryggere for våre barn.
29.11.2011
Powered by CustomPublish AS