A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community

Bergseng skole

Juleferien

Siste skoledag før jul er fredag 19.desember kl.1130

Elevene starter på skolen mandag 5.januar kl.0830

12.08.2014

PERMISJON FOR ELEVENE – PRAKSIS I HARSTAD KOMMUNE

Permisjonsreglementet for elever i Harstad kommune er endret. Endringene gjelder for samtlige skoler, og vil gjelde fra 01.01.14. Endringene er en presisering av viktigheten av tilstedeværelse for elevene i skoleåret.

18.11.2013

Nyttige nettressurser for foresatte

Ressursside publisert i forbindelse med prosjektet Trygg ferdsel på den digitale arena.
15.02.2013

Trygg ferdsel på den digitale arena

Harstad kommune satte i høst i gang prosjektet «Trygg ferdsel på den digitale arena». Prosjektet har som mål å forhindre mobbing og uheldig digital atferd blant barn og unge, samt redusere omfang av helseplager forårsaket av mobbing. Målgruppen er elever i 5. klasse og deres foresatte. I uke 8 vil det settes et ekstra fokus på temaet.
19.12.2012

Tryggere skolevei ved Bergseng Skole

Elevrådet, Trafikkomiteen i FAU , Statens Vegvesen, Trygg Trafikk og Harstad Kommune har i høst gjennom samarbeid fått gjennomført to tiltak for å gjøre skoleveien tryggere for våre barn.
29.11.2011
Powered by CustomPublish AS